ForsikringerFelleskostnader


Borettslaget er forsikret mot tap ved manglende innbetaling av felleskostnader i skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS.

Bygninger


Borettslagets eiendommer, bygninger m.m. er forsikret i Framtind Forsikring. Som hovedregel dekkes de fleste skader på bygningen, så sant skaden er plutselig og upåregnelig. Manglende vedlikehold er ikke en forsikringssak.

Forsikringen dekker følgeskade av utett våtrom, men selve våtrommet er eiers vedlikeholdsansvar.

Egenandel er for tiden kr 10.000,-.
Egenandelen dekkes av andelseier, dersom skaden skyldes feil eller mangler som er gjort av andelseier eller tidligere andelseiere.
Forsikringen dekker ikke innbo og løsøre. Den enkelte andelseier bør selv tegne en innboforsikring.

Skader meldes til borettslagets styre, evt. kan skademeldingsskjema på www.bori.no benyttes. Ved akutt skade kan Fremtinds vakttelefon 915 02300 benyttes.

Skadedyr


Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.

«Heldekning for boligsammenslutning» omfatter også forsikring mot skadedyr.
Forsikringen dekker skade voldt av ulike innsekter. Utfyllende liste i vilkårene.

Forsikringen dekker også bekjempelse av mus og rotter i bygning etter påvist aktivitet. Styret blir kontaktet dersom det har oppstått skader på bygningen.
Skadedyrdekningen ivaretas av Avarn Security, men alle skader meldes inn til Fremtind på vanlig måte gjennom skjema på BORI sine hjemmesider.
Tlf. 915 02580 (vakttelefon) eller 333 10 000.

Egenandelen ved skadedyr er for tiden: 5000,-