Styremøter avholdes en gang pr. måned unntatt i juli måned.

Planlagte styremøter:

2024:
22.01.2024 kl. 18:00
19.02.2024 kl. 18:00
18.03.2024 kl. 18:00
??.04.2024 kl. 18:00
??.05.2024 kl. 18:00
??.06.2024 kl. 18:00

SOMMERFERIE

??.08.2024 kl. 18:00
??.09.2024 kl. 18:00
??.10.2024 kl. 18:00
??.11.2024 kl. 18:00
??.12.2024 kl. 18.00

Generalforsamling 2024: