2013-FESTEN  ( 27-28 MAI 2022 )
KARISDUMPA SKJETTEN
 
 
- GRATIS KONSERTER
 
- ÅPENT FOR ALLE
 
- MAT OG DRIKKE
 
- JENTEFOTBALLENS DAG ( SKJETTEN STADION )

Mer info finner du her:

https://www.2013festen.no9DA9BC12-04DC-47E1-9693-5438AA8339E9